adwokat prawo spadkowe wrocław

10 stycznia 2016

Dziedziczenie ustawowe przez dzieci po rodzicach i dziadkach

Do dziedziczenia na podstawie przepisów ustawy dochodzi wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, gdy testament przez niego sporządzony pozostaje z jakichś względów nieważny lub gdy osoby w nim powołane nie chcą lub nie mogą dziedziczyć. W takim więc przypadku spadkobiercami osoby zmarłej są jej osoby najbliższe, które dochodzą do dziedziczenia w określonej kolejności, wskazanej przez ustawę. Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych, obok małżonka, należą oczywiście dzieci spadkodawcy, pamiętać jednak należy, że dzieci mogą dziedziczyć nie tylko po rodzicach, lecz również po dziadkach.  
1 stycznia 2016

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedzicznie małżonków?

W związku z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje automatycznie wspólność majątkowa małżeńska, a więc praktycznie wszystko od tej pory należy do nich wspólnie. Dość często zdarza się jednakże, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, na samym początku małżeństwa, lub w trakcie jego trwania, co powoduje, że małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku lecz dwa odrębne majątki osobiste. Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową bardzo często podyktowane jest względami finansowymi, a więc wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej środków, co w przypadku ewentualnego rozwodu gwarantuje mu, że współmałżonek nie będzie rościł sobie prawa do zgromadzonych przez niego aktywów. W związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej bardzo często pojawia się jednak pytanie, co stanie się z majątkiem współmałżonka po jego […]