adwokat rozwód wrocław

24 lutego 2018

Leczenie psychiatryczne, a rozwód.

Choroba psychiczna jednego z małżonków jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem, na które nie można się przygotować i które nie rzadko przerasta współmałżonka zdrowego, doprowadzając do rozwodu. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu jest oczywiście możliwe, jednakże sąd może również pozwu o rozwód nie uwzględnić, a także może orzec rozwód z przyczyn niezawinionych.  
28 czerwca 2017

Co zrobić gdy druga strona stosuje przemoc w domu podczas postępowania rozwodowego?

Rozwód nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem, a nie rzadko zdarza się, że zainicjowanie postępowania rozwodowego dodatkowo zaostrza konflikt między małżonkami. Bardzo często rozwodzący się małżonkowie zamieszkują wspólnie, aż do czasu wdania przez sąd wyroku rozwodowego, bądź nawet jakiś czas po orzeczeniu rozwodu,  
16 marca 2017

Nachodzenie i nękanie podczas rozwodu – co zrobić?

Rozwód nigdy nie jest łatwym i przyjemnym doświadczeniem, nawet jeżeli małżonkowie osiągną porozumienie w kwestiach wspólnych małoletnich dzieci i gdy w procesie rozwodowym nie będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia, gdyż z rozwodem nieodłącznie wiążą się liczne emocje. Postępowanie rozwodowe może jednakże stać się dla jego stron znacznie trudniejsze nie tylko dlatego, że małżonkowie nie osiągnęli konsensusu, lecz także wtedy, gdy jeden z małżonków na rozwód w ogóle się nie zgadza, zaś groźbami i nękaniem stara się współmałżonka zmusić do wycofania powództwa. Zdarza się również, iż co do samego rozwodu małżonkowie są zgodni, jednakże mimo to małżonek nęka psychicznie współmałżonka bez żadnego powodu, z czystej złośliwości, co więc w takiej sytuacji zrobić?  
30 stycznia 2017

Jak przebiega rozwód z obcokrajowcem?

Małżeństwa zawierane z obcokrajowcami nie są już niczym nadzwyczajnym, ani niezwykłym, gdyż zarówno bariera językowa jak i geograficzna w dzisiejszych czasach nie stanowi już praktycznie żadnego problemu. Rozstanie i rozwód z osobą obcego pochodzenia zwykle jednakże nastręcza już nieco trudności, gdyż pojawia się wówczas pytanie o sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania  
2 stycznia 2017

Rozwód bez obecności pozwanego

Raczej trudno sobie wyobrazić, że małżonek nie stawia się na własną sprawę rozwodową, tylko dlatego że nie ma ochoty pojawiać się w sądzie, choć oczywiście i takie sytuacje się zdarzają, częściej jednakże brak stawiennictwa na rozprawie podyktowane jest brakiem zgody na orzeczenie rozwodu, małżonek uważa więc, że skoro do sądu nie przyjdzie to wyrok rozwodowy nie zostanie wydany. Wskazane założenie dalekie jest jednakże od prawdy, gdyż wydanie wyroku orzekającego rozwód wcale nie wymaga obecności pozwanego na rozprawie, choć oczywiście może nieco odsunąć w czasie wydanie orzeczenia.  
23 listopada 2016

Ile kosztuje rozwód oraz co wypływa na koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód to nie tylko postępowanie sądowe i formalne zakończenie związku dwojga ludzi, lecz rozwód to również spory… wydatek. Składając pozew rozwodowy należy bowiem uiścić koszty sądowe, żeby sprawa w ogóle trafiła na wokandę, w toku postępowania może się okazać, że konieczne będzie uiszczenie zaliczek na poczet opinii biegłego, a ponadto należy uwzględnić koszty profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi całe postępowanie, finalnie więc może się okazać, że rozwód będzie kosztować kilka tysięcy złotych.  
1 listopada 2016

Ile czasu trwa rozwód?

ADWOKAT WROCŁAW ROZWÓD – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych, co oznacza, że w pierwszej instancji są one rozpatrywane przez właściwy sąd okręgowy i że pozew rozwodowy należy wnieść bezpośrednio do odpowiedniego sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest natomiast sądem wyższej instancji w stosunku do sądu rejonowego, zwykle więc pod jeden sąd okręgowy przypada kilka sądów rejonowych dla których sądem odwoławczym jest właśnie sąd okręgowy.  
20 października 2016

Kiedy sąd orzeknie rozwód oraz w jakich wypadkach orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne?

ADWOKAT ROZWÓD WROCŁAW Zdarza się, że rozwód traktowany jest przez małżonków jedynie w kategoriach rozwiązania łączącej ich do tej pory umowy, jeśli więc oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą formalnie zakończyć swój związek to są przekonani, iż sąd wyda wyrok rozwodowy bez najmniejszego problemu. Pamiętać jednak należy, iż sąd podczas orzekania jest nie tylko związany wolą małżonków co do rozwiązania małżeństwa, lecz również przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które stanowią także o tym kiedy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne.  
3 października 2016

Co nam daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Postępowania rozwodowe w którym strony żądają, aby sąd ustalił, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, zwykle są bardziej skomplikowane i trwają dłużej, dlatego strony nie rzadko rezygnują z ustalania winy podczas rozwodu, właśnie dlatego, żeby „mieć z głowy” i żeby szybciej zakończyć postępowanie rozwodowe.  
16 lipca 2016

Rozwód z osobą chorą psychicznie – z orzekaniem o winie czy też bez?

Wraz z podjęciem decyzji o rozwodzie pojawia się pytanie czy warto ubiegać się o orzeczenie w którym zostanie ustalona wina w rozkładzie pożycia małżonków. Rozwód z orzekaniem o winie jest postępowaniem zdecydowanie bardziej skomplikowanym, gdyż przypisanie winy współmałżonkowi w rozkładzie pożycia stron wymaga jej udowodnienia, w toku postępowania należy więc przedstawić takie dowody, które wykażą, że to właśnie przez zachowanie i czyny jednego z małżonków strony postępowania rozwodowego oddaliły się od siebie i w związku z tym ustała między nimi więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza.