adwokat władza rodzicielska

26 czerwca 2016

Jak szybko uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi?

Kwestia konieczności uregulowania spraw związanymi z dziećmi, a więc władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz opieki nad nimi, pojawia się zazwyczaj podczas postępowania rozwodowego, gdyż sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz obowiązku alimentacyjnym, czyli w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.