Rozwód

12 stycznia 2015

Rozwód bez zgody współmałżonka

W praktyce niezmiernie rzadko zdarzają się sytuacje, gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód, którego żąda współmałżonek. O tych nietypowych sytuacjach mowa zazwyczaj w przypadku, gdy pozwany małżonek kieruje się pobudkami religijnymi bądź pragnie np. jak najdłużej utrzymać fikcję prawną małżeństwa celem utrzymania przez możliwie najdłuższy czas wspólności majątkowej. Czasem postawa małżonka podyktowana jest zwyczajną złośliwością. Należy wskazać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia sytuację, kiedy orzeczenie rozwodu jest niemożliwym.  
7 stycznia 2015

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.  
16 grudnia 2014

Różnice między rozwodem a separacją

Częstym pytaniem, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie. Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć. Separacja natomiast jest swoistym czasem jaki małżonkowie dają sobie na „zastanowienie się” czy związek małżeński wciąż ma trwać (w przyszłości). Separacje daje małżonkom możliwość wyboru – tj. wystąpienia do Sądu bądź to o zniesienie separacji (i powrotu do stanu sprzed orzeczenia separacji), bądź o rozwód.  
16 grudnia 2014

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie?

Rozwieść można się na 2 sposoby: 1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie, 2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina. W pierwszym z wymienionych przypadków przedstawia się jedynie dowody niezbędne dla wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi, na których opiera się małżeństwo. Pozew ma bardziej ogólną formę, wszak nikt tutaj nie czyni zarzutów drugiemu małżonkowi, że małżeństwo rozpadło się właśnie przez niego.