adwokat alimenty wrocław

15 lutego 2017

Jak bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

Jak powszechnie wiadomo, alimenty mają na celu zapewnienie osobie do nich uprawnionej środków koniecznych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, a więc np. mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, a także potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak zaspokajanie własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych.  
2 marca 2015

O CO SĄD PYTA NA ROZPRAWIE W SPRAWIE O ALIMENTY?

Rozprawa to często strasznie stresujący moment postępowania sądowego dla stron. Niejednokrotnie wywołująca silne emocje, utrudniające przedstawienie swojego stanowiska przed sądem. Jak zapewne Państwo usłyszą od swojego pełnomocnika – obawa przed złożeniem zeznań w sądzie jest niczym nieuzasadniona a sądu nie należy się bać. Należy jednakże z całą pewnością przygotować się do składanych zeznań. Jak? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.  
9 lutego 2015

Jakiej wysokości alimenty mogę uzyskać- czyli ile na dziecko po rozwodzie?

Adwokat rodzinny Wrocław – radzi W praktyce prawa częstym jest zjawisko, gdy opuszczonym żonom mężowie wmawiają, iż przeciętna wysokość alimentów na dziecko to 300 zł i sąd nie zasądzi więcej. Powyższe nieraz powoduje, iż żony godzą się na „dobrą wolę” męża i w zamian za wyrażenie przez nie zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie otrzymują wspólnie ustalone alimenty w wysokości ok. 1.000 zł. Z drugiej strony niejednokrotnie spotykaną jest sytuacja, w której żony majętnych mężów oczekują bardzo wysokich alimentów na dzieci. Jak jest naprawdę? Czy istnieje odgórnie określona kwota alimentów przypadających na jedno dziecko? Otóż nie.