adwokat kontakty z dzieckiem wrocław

26 czerwca 2016

Jak szybko uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi?

Kwestia konieczności uregulowania spraw związanymi z dziećmi, a więc władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz opieki nad nimi, pojawia się zazwyczaj podczas postępowania rozwodowego, gdyż sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz obowiązku alimentacyjnym, czyli w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
17 października 2015

Co zrobić gdy matka utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem?

W większości przypadków, dziecko po rozwodzie na stale zamieszkuje z matką, co wydaje się być uzasadnione zwłaszcza, gdy dziecko jest maleńkie i potrzebuje matczynej opieki, nie oznacza to jednakże, że ojciec nie ma prawa do systematycznych kontaktów z potomkiem. Jeżeli rodzice dziecka byli związani węzłem małżeńskim, a następnie orzeczono rozwód, to sąd w wyroku rozwodowym kwestię kontaktów rodzica stale nie zamieszkującego z dzieckiem z pewnością uregulował, a zatem rodzice winni do orzeczenia sądu się stosować.