adwokat od rozwodów wrocław

28 czerwca 2017

Co zrobić gdy druga strona stosuje przemoc w domu podczas postępowania rozwodowego?

Rozwód nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem, a nie rzadko zdarza się, że zainicjowanie postępowania rozwodowego dodatkowo zaostrza konflikt między małżonkami. Bardzo często rozwodzący się małżonkowie zamieszkują wspólnie, aż do czasu wdania przez sąd wyroku rozwodowego, bądź nawet jakiś czas po orzeczeniu rozwodu,  
22 stycznia 2016

Jak napisać pozew o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej?

Pozew rozwodowy, jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać elementy, które są obligatoryjne dla wszystkich pism procesowych, a które zostały wskazane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w pozwie rozwodowym, w zależności m.in. od tego czy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków bądź czy strony postępowania rozwodowego posiadają wspólne małoletnie dzieci, pozew powinien zawierać elementy charakterystyczne tylko dla tego rodzaju postępowań, dlatego konstruując pozew rozwodowy należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.