adwokat opieka nad dzieckiem

16 czerwca 2015

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wciąż pozostaje w świadomości społecznej jako instytucja pozbawiająca rodzica jakiejkolwiek więzi z dzieckiem. Z uwagi na powyższe zainteresowani tj. rodzice wychowujący samotnie dziecko występują o powyższe niezmiernie rzadko, jak wskazują, kierując się dobrem dziecka. Czy rzeczywiście pozostawienie władzy rodzicielskiej rodzicowi, który nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem jest słuszne?