adwokat prawo rodzinne wrocław

15 lutego 2017

Jak bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

Jak powszechnie wiadomo, alimenty mają na celu zapewnienie osobie do nich uprawnionej środków koniecznych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, a więc np. mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, a także potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak zaspokajanie własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych.  
14 września 2016

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem.

Ustalenie, a następnie realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem, są sprawami, które zwykle wywołują wiele emocji między rodzicami, niestety nie tych pozytywnych, i które charakteryzują się sporą dynamiką zmian, dlatego bardzo często sąd  musi ingerować w tego typu sprawy, aby zapewnić prawidłowy przebieg kontaktów.