adwokat rodzinny wrocław

18 lipca 2017

Syn z tatą, a córka z mamą – czy można rozdzielić rodzeństwo po rozwodzie?

Wydając wyrok rozwodowy sąd zobowiązany jest orzec o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a więc przede wszystkim rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
1 listopada 2016

Ile czasu trwa rozwód?

ADWOKAT WROCŁAW ROZWÓD – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych, co oznacza, że w pierwszej instancji są one rozpatrywane przez właściwy sąd okręgowy i że pozew rozwodowy należy wnieść bezpośrednio do odpowiedniego sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest natomiast sądem wyższej instancji w stosunku do sądu rejonowego, zwykle więc pod jeden sąd okręgowy przypada kilka sądów rejonowych dla których sądem odwoławczym jest właśnie sąd okręgowy.  
8 marca 2015

WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAŁŻEŃSKA A KONKUBINAT

Wiele kontrowersji napotyka kwestia rozliczeń majątkowych między osobami żyjącymi w konkubinacie. W praktyce niejednokrotnie spotyka się osoby, które przez wiele lat tworzą związki na kształt małżeńskich, skutecznie omijając jednakże kwestię zalegalizowania związku. Takie stanowisko, choć wedle zasady wolności każdego człowieka do decydowania o własnym życiu zrozumiałe niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje prawne, niejednokrotnie niezmiernie dotkliwe.