adwokat rozwodowy wrocław

20 września 2015

JAK UDOWODNIĆ PODCZAS ROZWODU, ŻE BYLIŚMY DOBRYM MAŁŻEŃSTWEM

Bardzo wiele miejsca w różnego rodzaju publikacjach czy artykułach poświęca się zagadnieniu wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron procesu o rozwód. Małżonek, który chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa nie ponosi on sam, lecz współmałżonek, ma bardzo szerokie możliwości, zarówno w przedstawianiu dowodów na tę okoliczność, gdyż dowodem może być praktycznie wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, jak i wskazywaniu przyczyn owego rozkładu pożycia, gdyż judykatura jest w tym względzie bardzo łaskawa i na przestrzeni lat zapadało wiele różnorodnych orzeczeń, które znacznie rozszerzyły listę powodów stanowiących podstawę do stwierdzenia, że między stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.  
20 sierpnia 2015

CZY POWOŁANIE ŚWIADKÓW BĘDZIE WYSTARCZAJĄCE DO UDOWODNIENIA ZDRADY?

Zdrada małżeńska stanowi dość często przyczynę zakończenia związku małżeńskiego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny cudzołóstwo jak i zdrada wyłącznie na płaszczyźnie emocjonalnej stanowią podstawę do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy dopuszczającego się zdrady. W praktyce pojawia się niejednokrotnie problem z wykazaniem powyższego poprzez przedstawienie stosownych dokumentów czy zdjęć. Praktyka stosowania prawa wskazuje, że nie zawsze koniecznym jest popieranie faktów dowodami w postaci dokumentów. Niejednokrotnie wystarczającym jest powołanie świadków.  
7 stycznia 2015

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.