adwokat rozwody wrocław

20 września 2015

JAK UDOWODNIĆ PODCZAS ROZWODU, ŻE BYLIŚMY DOBRYM MAŁŻEŃSTWEM

Bardzo wiele miejsca w różnego rodzaju publikacjach czy artykułach poświęca się zagadnieniu wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron procesu o rozwód. Małżonek, który chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa nie ponosi on sam, lecz współmałżonek, ma bardzo szerokie możliwości, zarówno w przedstawianiu dowodów na tę okoliczność, gdyż dowodem może być praktycznie wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, jak i wskazywaniu przyczyn owego rozkładu pożycia, gdyż judykatura jest w tym względzie bardzo łaskawa i na przestrzeni lat zapadało wiele różnorodnych orzeczeń, które znacznie rozszerzyły listę powodów stanowiących podstawę do stwierdzenia, że między stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.  
25 lutego 2015

CZY WARTO WALCZYĆ O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE, GDY SĄ KU TEMU PRZESŁANKI?

Na pytanie postawione w tytule artykuły z całą stanowczością należy odpowiedzieć tak! Faktem jest, iż jak wynika z praktyki zazwyczaj w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków dochodzi rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego relacje między stronami ulegają znacznemu ochłodzeniu a niejednokrotnie między stronami dochodzi nawet do konfliktu. Powyższe sprawia, iż niejednokrotnie klienci boją się dochodzenia winy w rozwodzie i lekkomyślnie chcą zrezygnować z powyższego, zapominając jednocześnie o tym, iż porzucenie dochodzenia winy w rozwodzie może skutkować pozbawieniem ich przysługujących im w świetle prawa dalszych roszczeń wobec współmałżonka. Ba! Może skutkować nawet brakiem obrony przed przyszłymi roszczeniami małżonka faktycznie winnego rozpadowi małżeństwa.