adwokat wrocław rozwód

20 września 2015

JAK UDOWODNIĆ PODCZAS ROZWODU, ŻE BYLIŚMY DOBRYM MAŁŻEŃSTWEM

Bardzo wiele miejsca w różnego rodzaju publikacjach czy artykułach poświęca się zagadnieniu wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron procesu o rozwód. Małżonek, który chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa nie ponosi on sam, lecz współmałżonek, ma bardzo szerokie możliwości, zarówno w przedstawianiu dowodów na tę okoliczność, gdyż dowodem może być praktycznie wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, jak i wskazywaniu przyczyn owego rozkładu pożycia, gdyż judykatura jest w tym względzie bardzo łaskawa i na przestrzeni lat zapadało wiele różnorodnych orzeczeń, które znacznie rozszerzyły listę powodów stanowiących podstawę do stwierdzenia, że między stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.