adwokat wrocław

11 grudnia 2015

Podział majątku, a kredyty

Bardzo wiele młodych małżeństw wspólne życie rozpoczyna od zaciągnięcia kredytu i najczęściej jest to kredyt na mieszkanie, którego spłata jest rozłożona czasem nawet na 30 lat. Tak długie i wysokie zobowiązanie kredytowe robi się jednak problematyczne w przypadku, gdy małżonkowie postanawiają po kilku latach zakończyć swoje małżeństwo, gdyż w takiej sytuacji podział wspólnego majątku oznaczać będzie podział zadłużonego mieszkania, a więc pojawia się pytanie, kto ma spłacać wspólnie zaciągnięty kredyt?  
7 stycznia 2015

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.  
20 grudnia 2014

Jak szybko i profesjonalnie założyć spółkę? Spółka Jawna

Osoby zakładające spółki stają przed wyborem dotyczącym jej rodzaju. Powyższe, jak wskazuje praktyka okazuje się problematyczne. Przyszli wspólnicy spółek zastanawiają się czy korzystniejszą dla nich byłoby zawiązanie spółki osobowej czy też kapitałowej oraz to jaki dokładnie rodzaj spółki najpełniej będzie odzwierciedlał ich zapatrywanie na prowadzoną działalność. Warto wiedzieć, iż spółki osobowe do których zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną nie posiadają osobowości prawnej. Powyższe odróżnia ich od spółek kapitałowych tj. spółki z.o.o. oraz spółki akcyjnej. Przed podjęciem decyzji na temat tego, jaki rodzaj spółki zawiązać warto przyjrzeć się szczegółowo strukturze każdej, ogólne zasady dotyczące prowadzenia spółek mogą bowiem okazać się bardzo istotne dla przyszłych wspólników. W tym wpisie omówimy charakterystykę oraz procedurę rejestracji spółki jawnej.    
16 grudnia 2014

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie?

Rozwieść można się na 2 sposoby: 1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie, 2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina. W pierwszym z wymienionych przypadków przedstawia się jedynie dowody niezbędne dla wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi, na których opiera się małżeństwo. Pozew ma bardziej ogólną formę, wszak nikt tutaj nie czyni zarzutów drugiemu małżonkowi, że małżeństwo rozpadło się właśnie przez niego.