alimenty bez ślubu na dziecko

28 listopada 2015

Jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Świadczenie alimentacyjne, co do zasady, zależne jest od pokrewieństwa łączącego dane osoby, dlatego z samego faktu, że dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego nie można wywodzić, że nie jest ono uprawnione do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego od biologicznego ojca. Ubieganie się o świadczenie alimentacyjne w imieniu małoletniego może okazać się jednak mniej lub bardziej skomplikowane, wszystko bowiem zależy od okoliczności danej sprawy i od stosunków panujących pomiędzy rodzicami.