brak zgody na rozwód

12 stycznia 2015

Rozwód bez zgody współmałżonka

W praktyce niezmiernie rzadko zdarzają się sytuacje, gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód, którego żąda współmałżonek. O tych nietypowych sytuacjach mowa zazwyczaj w przypadku, gdy pozwany małżonek kieruje się pobudkami religijnymi bądź pragnie np. jak najdłużej utrzymać fikcję prawną małżeństwa celem utrzymania przez możliwie najdłuższy czas wspólności majątkowej. Czasem postawa małżonka podyktowana jest zwyczajną złośliwością. Należy wskazać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia sytuację, kiedy orzeczenie rozwodu jest niemożliwym.