czy warto rozwód z orzeczeniem o wnie

3 października 2016

Co nam daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Postępowania rozwodowe w którym strony żądają, aby sąd ustalił, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, zwykle są bardziej skomplikowane i trwają dłużej, dlatego strony nie rzadko rezygnują z ustalania winy podczas rozwodu, właśnie dlatego, żeby „mieć z głowy” i żeby szybciej zakończyć postępowanie rozwodowe.