dobry adwokat rozwód wrocław

3 października 2016

Co nam daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Postępowania rozwodowe w którym strony żądają, aby sąd ustalił, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, zwykle są bardziej skomplikowane i trwają dłużej, dlatego strony nie rzadko rezygnują z ustalania winy podczas rozwodu, właśnie dlatego, żeby „mieć z głowy” i żeby szybciej zakończyć postępowanie rozwodowe.  
16 lipca 2016

Rozwód z osobą chorą psychicznie – z orzekaniem o winie czy też bez?

Wraz z podjęciem decyzji o rozwodzie pojawia się pytanie czy warto ubiegać się o orzeczenie w którym zostanie ustalona wina w rozkładzie pożycia małżonków. Rozwód z orzekaniem o winie jest postępowaniem zdecydowanie bardziej skomplikowanym, gdyż przypisanie winy współmałżonkowi w rozkładzie pożycia stron wymaga jej udowodnienia, w toku postępowania należy więc przedstawić takie dowody, które wykażą, że to właśnie przez zachowanie i czyny jednego z małżonków strony postępowania rozwodowego oddaliły się od siebie i w związku z tym ustała między nimi więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza.