dobry adwokat wrocław

23 listopada 2016

Ile kosztuje rozwód oraz co wypływa na koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód to nie tylko postępowanie sądowe i formalne zakończenie związku dwojga ludzi, lecz rozwód to również spory… wydatek. Składając pozew rozwodowy należy bowiem uiścić koszty sądowe, żeby sprawa w ogóle trafiła na wokandę, w toku postępowania może się okazać, że konieczne będzie uiszczenie zaliczek na poczet opinii biegłego, a ponadto należy uwzględnić koszty profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi całe postępowanie, finalnie więc może się okazać, że rozwód będzie kosztować kilka tysięcy złotych.  
7 stycznia 2015

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.  
16 grudnia 2014

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie?

Rozwieść można się na 2 sposoby: 1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie, 2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina. W pierwszym z wymienionych przypadków przedstawia się jedynie dowody niezbędne dla wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi, na których opiera się małżeństwo. Pozew ma bardziej ogólną formę, wszak nikt tutaj nie czyni zarzutów drugiemu małżonkowi, że małżeństwo rozpadło się właśnie przez niego.