dorby adwokat rozwód wrocław

16 grudnia 2014

Różnice między rozwodem a separacją

Częstym pytaniem, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie. Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć. Separacja natomiast jest swoistym czasem jaki małżonkowie dają sobie na „zastanowienie się” czy związek małżeński wciąż ma trwać (w przyszłości). Separacje daje małżonkom możliwość wyboru – tj. wystąpienia do Sądu bądź to o zniesienie separacji (i powrotu do stanu sprzed orzeczenia separacji), bądź o rozwód.