eksmisja przemoc w rodzinie

14 marca 2016

Jak eksmitować osobę dopuszczającą się przemocy w rodzinie?

Obecnie obowiązujące przepisy przyznają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie liczne środki prawne, które mają na celu ich ochronę, ofiary przemocy jednakże nie chętnie z nich korzystają, głównie z poczucia wstydu, a czasem po prostu nie o wszystkich uprawnieniach wiedzą, przez co tkwią w toksycznej relacji. Jednym z takich uprawnień z którego osoba dotknięta przemocą może, a czasem nawet powinna skorzystać, jest możliwość ubiegania się o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy, o czym stanowi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.