jak nie odpowiadać za długi żony

15 lutego 2015

PODZIAŁ MAJĄTKU A DŁUGI

Długi to zawsze temat drażliwy i nieprzyjemny. Nieodzownym pytaniem związanym  z zagadnieniem, jest to jak uniknąć odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Problem pojawia się zwłaszcza w sytuacji, gdy nasza odpowiedzialność rozciąga się na długi zaciągnięte przez współmałżonka. Niejednokrotnie w praktyce spotkać można żonę, która nie dopełniwszy należytej staranności w ochronie swojego majątku odpowiada solidarnie  z mężem za długi o których istnieniu nawet nie przypuszczała. Jak radzić sobie z długami? Czy jest możliwe uniknięcie odpowiedzialności za długi męża przy podziale majątku? Odpowiedź na powyższe jest złożona i zależy od danego stanu faktycznego.