jak szybko podzielić majątek

8 sierpnia 2017

Podział majątku przed rozwodem, jak to zrobić?

Postępowanie rozwodowe może trwać bardzo długo, w szczególności, gdy w wyroku orzekającym rozwód ma znaleźć się rozstrzygnięcie o winie w rozkładzie pożycia, dlatego nie rzadko kwestie związane ze wspólnym majątkiem małżonkowie chcą uregulować wcześniej, przed uzyskaniem rozwodu. Podział majątku wspólnego przed rozwodem jest oczywiście możliwy, jednakże wymaga podjęcia dodatkowych czynności.  
13 lutego 2015

Podział majątku w sprawie o rozwód

Adwokat podział majątku Wrocław – kwestie majątkowe radzi Co do zasady podział majątku wspólnego nie jest przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód. Sąd rozpoznaje wniosek o podział majątku wspólnego zawarty w pozwie rozwodowym jedynie wyjątkowo i z dużą ostrożnością. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 § 3 k.r. i o. „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.