jak udowodnić winę przy rozwodzie

25 lutego 2015

CZY WARTO WALCZYĆ O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE, GDY SĄ KU TEMU PRZESŁANKI?

Na pytanie postawione w tytule artykuły z całą stanowczością należy odpowiedzieć tak! Faktem jest, iż jak wynika z praktyki zazwyczaj w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków dochodzi rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego relacje między stronami ulegają znacznemu ochłodzeniu a niejednokrotnie między stronami dochodzi nawet do konfliktu. Powyższe sprawia, iż niejednokrotnie klienci boją się dochodzenia winy w rozwodzie i lekkomyślnie chcą zrezygnować z powyższego, zapominając jednocześnie o tym, iż porzucenie dochodzenia winy w rozwodzie może skutkować pozbawieniem ich przysługujących im w świetle prawa dalszych roszczeń wobec współmałżonka. Ba! Może skutkować nawet brakiem obrony przed przyszłymi roszczeniami małżonka faktycznie winnego rozpadowi małżeństwa.