jak udowodnić zdradę w sądzie

20 sierpnia 2015

CZY POWOŁANIE ŚWIADKÓW BĘDZIE WYSTARCZAJĄCE DO UDOWODNIENIA ZDRADY?

Zdrada małżeńska stanowi dość często przyczynę zakończenia związku małżeńskiego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny cudzołóstwo jak i zdrada wyłącznie na płaszczyźnie emocjonalnej stanowią podstawę do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy dopuszczającego się zdrady. W praktyce pojawia się niejednokrotnie problem z wykazaniem powyższego poprzez przedstawienie stosownych dokumentów czy zdjęć. Praktyka stosowania prawa wskazuje, że nie zawsze koniecznym jest popieranie faktów dowodami w postaci dokumentów. Niejednokrotnie wystarczającym jest powołanie świadków.