jak wygląda podział majątku

24 czerwca 2018

Czy jeśli dzieci po rozwodzie zostaną ze mną należy mi się więcej w podziale majątku?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.