kancelaria adwokacka prawo spadkowe

1 stycznia 2016

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedzicznie małżonków?

W związku z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje automatycznie wspólność majątkowa małżeńska, a więc praktycznie wszystko od tej pory należy do nich wspólnie. Dość często zdarza się jednakże, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, na samym początku małżeństwa, lub w trakcie jego trwania, co powoduje, że małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku lecz dwa odrębne majątki osobiste. Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową bardzo często podyktowane jest względami finansowymi, a więc wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej środków, co w przypadku ewentualnego rozwodu gwarantuje mu, że współmałżonek nie będzie rościł sobie prawa do zgromadzonych przez niego aktywów. W związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej bardzo często pojawia się jednak pytanie, co stanie się z majątkiem współmałżonka po jego […]