kancelaria adwokacka specjalizacja podziały majątku we wrocławiu

2 sierpnia 2016

Czy zdrada małżonka wpływa na podział majątku?

Rozwody z powodu zdrady jednego z małżonków są zwykle dla stron bardzo trudne, gdyż w takich procesach dominują emocje, które niestety często powodują, że sala sądowa zmienia się w pole bitwy. Zdradzony małżonek, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, czuje się upokorzony i skrzywdzony i w żadnym wypadku nie ma mowy o jakichkolwiek ustępstwach z jego strony, co bardzo często dodatkowo zaognia konflikt między stronami.