kancelaria adwokacka uznanie dziecka

22 lipca 2015

JAK PRZEBIEGA USTALENIE OJCOSTWA W SĄDZIE ?

Aktualne uregulowania prawne w Polsce wskazują jednoznacznie kto jest matką narodzonego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 619 k.r. i o. „matką dziecka jest kobieta, która je urodziła”. Zdawałoby się, że powyższe uregulowanie prawne jest oczywistym i zbędnym, jednakże w dobie funkcjonowania tzw. matek surogatek czy też stosowania przy poczęciu dziecka różnego rodzaju zabiegów medycznych zapis wskazany powyżej jest w pełni zasadnym.