kancelaria adwokacka wrocław

11 grudnia 2015

Podział majątku, a kredyty

Bardzo wiele młodych małżeństw wspólne życie rozpoczyna od zaciągnięcia kredytu i najczęściej jest to kredyt na mieszkanie, którego spłata jest rozłożona czasem nawet na 30 lat. Tak długie i wysokie zobowiązanie kredytowe robi się jednak problematyczne w przypadku, gdy małżonkowie postanawiają po kilku latach zakończyć swoje małżeństwo, gdyż w takiej sytuacji podział wspólnego majątku oznaczać będzie podział zadłużonego mieszkania, a więc pojawia się pytanie, kto ma spłacać wspólnie zaciągnięty kredyt?  
7 października 2015

JAK PRZYGOTOWAĆ PLAN RODZICIELSKI (WYCHOWAWCZY) ?

Niedawna nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła regułę, iż w pierwszej kolejności o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie, powinni decydować sami rodzice, wypracowując w tym zakresie porozumienie. Sąd natomiast władny będzie do rozstrzygnięcia o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców dopiero w momencie, gdy rodzice nie osiągną kompromisu w tym zakresie. Wskazana zmiana uregulowań preferuje zatem pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co bez wątpienia jest rozwiązaniem korzystnym, dlatego warto poświecić nieco czasu i energii, aby taki wspólny plan wychowawczy wypracować, gdyż sąd kierując się dobrem dziecka, wobec braku konsensusu rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej, może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli inaczej plan […]
7 stycznia 2015

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.  
26 grudnia 2014

Jak szybko i profesjonalne założyć spółkę. Spółka partnerska

Spółka partnerska jest drugą w kolejności spółką osobową jaką przewiduje kodeks spółek handlowych. Przedmiotowa spółkę można uznać za dedykowaną do określonej kategorii osób pragnących zawiązać spółkę. Zgodnie bowiem z art. 86 § 1 k.s.h spółka partnerską jest tworzona w celu wykonywania wolnego zawodu. Kategorie wolnych zawodów określają ustawy i zazwyczaj osoby je wykonujące mają świadomość tego, iż ich profesja uznawana jest za wolny zawód. Dla przykładu jedynie wskazać można, że do tej kategorii zaliczany jest zawód radcy prawnego, architekta czy też aptekarza. Należy podkreślić, iż spółka partnerska może być zawarta wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolny zawód.  
16 grudnia 2014

Rozwód – z winy czy bez orzekania o winie?

Rozwieść można się na 2 sposoby: 1. bez orzekania o winie – szybko, taniej i mniej nieprzyjemnie, 2. z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków – proces ten trwa dłużej, z uwagi na większy nakład pracy pełnomocnika jest droższy w przeprowadzeniu i wiąże się z tzw. „praniem brudów” tj. wykazywaniem na czym polega wina. W pierwszym z wymienionych przypadków przedstawia się jedynie dowody niezbędne dla wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi, na których opiera się małżeństwo. Pozew ma bardziej ogólną formę, wszak nikt tutaj nie czyni zarzutów drugiemu małżonkowi, że małżeństwo rozpadło się właśnie przez niego.