kancelaria prawna obsługa spółek

26 grudnia 2014

Jak szybko i profesjonalne założyć spółkę. Spółka partnerska

Spółka partnerska jest drugą w kolejności spółką osobową jaką przewiduje kodeks spółek handlowych. Przedmiotowa spółkę można uznać za dedykowaną do określonej kategorii osób pragnących zawiązać spółkę. Zgodnie bowiem z art. 86 § 1 k.s.h spółka partnerską jest tworzona w celu wykonywania wolnego zawodu. Kategorie wolnych zawodów określają ustawy i zazwyczaj osoby je wykonujące mają świadomość tego, iż ich profesja uznawana jest za wolny zawód. Dla przykładu jedynie wskazać można, że do tej kategorii zaliczany jest zawód radcy prawnego, architekta czy też aptekarza. Należy podkreślić, iż spółka partnerska może być zawarta wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolny zawód.