kiedy można zwrot alimentów

7 lutego 2016

Alimenty regresowe co to jest i kiedy przysługują?

Świadczenie alimentacyjne, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym zakresie, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, czyli dorosłe, samodzielne dziecko jest obciążone obowiązkiem alimentacyjnym wobec swoich rodziców przed swoimi dziadkami, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli natomiast jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.