kiedy nie ma prawa do zachowku

11 września 2015

KIEDY NIE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZACHOWKU – PRZEDAWNIENIE ZACHOWKU

Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości? Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zachowek to prawo przysługujące zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do uzyskania dwóch trzecich wartości udziału spadkowego jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Powyższe oznacza, że nawet w przypadku, gdyby spadkodawca nie uwzględnił danego zstępnego, małżonka czy też rodzica w testamencie ma on możliwość wystąpienia o zasądzenie zachowku po zmarłym.