obsługa spółek komandytowo akcyjnych wrocław

26 grudnia 2014

Jak założyć spółkę. Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna to spółka osobowa, w której zgodnie z art. 125 k.s.h musi występować przynajmniej jeden komplementariusz, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń oraz co najmniej jeden akcjonariusz, zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej winien wynosić co najmniej 50.000 zł. W spółce komandytowo-akcyjnej istnieje obligatoryjność ustanowienia organu w postaci rady nadzorczej w sytuacji, gdy liczba akcjonariuszy przekroczy 25.