obsługa spółek z o.o.

28 grudnia 2014

Jak założyć spółkę. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii spółek komandytowych. Jak wynika z treści art. 151 § 1 k.s.h spółka z o.o. może być zawiązana w każdym, prawnie dopuszczalnym celu. Kapitał zakładowy spółki z o.o. winien wynosić co najmniej 5.000 zł. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa posiada organy. Cechą charakterystyczną dla spółek kapitałowych jest to, że wspólnicy są obowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie i co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością