opieka nad dzieckiem po rozwodzie

26 czerwca 2016

Jak szybko uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi?

Kwestia konieczności uregulowania spraw związanymi z dziećmi, a więc władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz opieki nad nimi, pojawia się zazwyczaj podczas postępowania rozwodowego, gdyż sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz obowiązku alimentacyjnym, czyli w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
1 lipca 2015

DO KOGO TRAFI DZIECKO PO ROZWODZIE CZYLI CO WPŁYWA NA POWIERZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

W świadomości społecznej wciąż niestety funkcjonuje przeświadczenie o tym, iż sąd zawsze opowiada się za matką dzieci i to właśnie matce powierza opiekę nad dziećmi po rozwodzie, bez względu na okoliczności sprawy i predyspozycje ojca do sprawowania opieki nad dziećmi. Na szczęście powyższe przekonanie jest już jedynie stereotypem a praktyka stosowania prawa wskazuje, iż niejednokrotnie miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest właśnie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca i to on sprawuje stałą opiekę nad dziećmi.  
16 czerwca 2015

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wciąż pozostaje w świadomości społecznej jako instytucja pozbawiająca rodzica jakiejkolwiek więzi z dzieckiem. Z uwagi na powyższe zainteresowani tj. rodzice wychowujący samotnie dziecko występują o powyższe niezmiernie rzadko, jak wskazują, kierując się dobrem dziecka. Czy rzeczywiście pozostawienie władzy rodzicielskiej rodzicowi, który nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem jest słuszne?