opieka nad dzieckiem prawo rodzinne

1 lipca 2015

DO KOGO TRAFI DZIECKO PO ROZWODZIE CZYLI CO WPŁYWA NA POWIERZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

W świadomości społecznej wciąż niestety funkcjonuje przeświadczenie o tym, iż sąd zawsze opowiada się za matką dzieci i to właśnie matce powierza opiekę nad dziećmi po rozwodzie, bez względu na okoliczności sprawy i predyspozycje ojca do sprawowania opieki nad dziećmi. Na szczęście powyższe przekonanie jest już jedynie stereotypem a praktyka stosowania prawa wskazuje, iż niejednokrotnie miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest właśnie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca i to on sprawuje stałą opiekę nad dziećmi.