plan wychowawczy dziecka po rozwodzie

7 października 2015

JAK PRZYGOTOWAĆ PLAN RODZICIELSKI (WYCHOWAWCZY) ?

Niedawna nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła regułę, iż w pierwszej kolejności o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie, powinni decydować sami rodzice, wypracowując w tym zakresie porozumienie. Sąd natomiast władny będzie do rozstrzygnięcia o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców dopiero w momencie, gdy rodzice nie osiągną kompromisu w tym zakresie. Wskazana zmiana uregulowań preferuje zatem pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co bez wątpienia jest rozwiązaniem korzystnym, dlatego warto poświecić nieco czasu i energii, aby taki wspólny plan wychowawczy wypracować, gdyż sąd kierując się dobrem dziecka, wobec braku konsensusu rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej, może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli inaczej plan […]