podstawy do obniżenia alimentów

5 marca 2015

JAK ZMIENIĆ OBOWIĄZEK ALIEMNTACYJNY – CZYLI O PODWYŻSZENIU I OBNIŻENIU ALIEMNTÓW

Adwokat od spraw alimentacyjnych Wrocław radzi…   Obowiązek alimentacyjny raz zasądzony, wcale nie musi pozostać niezmienionym.  W praktyce spotykam się z Klientami, którzy nie mając stosownej wiedzy niejednokrotnie popadają w problemy finansowe z uwagi na nieadekwatne do ich aktualnej sytuacji materialnej określenie zakresu obowiązku alimentacyjnego. Proszę pamiętać, iż przepisy prawa mają służyć ludziom, stąd warto korzystać z płynących z nich uprawnień.