prawnik do ustalenia kontaktów z dzieckiem

17 października 2015

Co zrobić gdy matka utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem?

W większości przypadków, dziecko po rozwodzie na stale zamieszkuje z matką, co wydaje się być uzasadnione zwłaszcza, gdy dziecko jest maleńkie i potrzebuje matczynej opieki, nie oznacza to jednakże, że ojciec nie ma prawa do systematycznych kontaktów z potomkiem. Jeżeli rodzice dziecka byli związani węzłem małżeńskim, a następnie orzeczono rozwód, to sąd w wyroku rozwodowym kwestię kontaktów rodzica stale nie zamieszkującego z dzieckiem z pewnością uregulował, a zatem rodzice winni do orzeczenia sądu się stosować.