prowadzenie obsługi prawnej spółek

30 grudnia 2014

Jak zarejestrować spółkę akcyjną

Założenie spółki akcyjnej Aby założyć spółkę akcyjną należy jak sporządzić statut, dla którego formą zastrzeżoną jest akt notarialny. Statut spółki akcyjnej powinien określać następujące dane: firmę spółki – która zgodnie z art. 305 1 k.s.h. może być obrana dowolnie lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” siedzibę spółki – która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki; przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego; wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli; […]