przemoc w rodzinie adwokat

3 marca 2016

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Przemoc domowa to temat wciąż drażliwy, mimo iż o przemocy więcej się mówi i podejmuje się sporo inicjatyw, które mają jej przeciwdziałać. Niewątpliwie efektem tych wszystkich kroków jest wzrost świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie na tego typu problemy, co przyczynia się również do szukania przez ofiary przemocy domowej pomocy w różnego rodzaju placówkach oraz zawiadamiania właściwych organów o przypadkach jej stosowania.