rejestracja spółki komandytowej wrocław

26 grudnia 2014

Jak szybko i bezpiecznie założyć spółkę. Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest specyficzną spółką osobową, z uwagi na swego rodzaju podział obowiązków i uprawnień wspólników. Zgodnie bowiem z art. 102 k.s.h spółka komandytową jest spółka w której za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń, natomiast pozostali wspólnicy określani jako komandytariusze odpowiadają co do zasady do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na ograniczony charakter odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki ograniczeniu podlega także sposób reprezentacji spółki komandytowej. Zgodnie z ogólną regułą do reprezentacji spółki komandytowej uprawnieni są wyłącznie komplementariusze.