rozwód z orzekaniem o winie obojga małżonków

4 czerwca 2016

Jak udowodnić rozwód z winy obojga małżonków?

Wydanie przez sąd wyroku rozwodowego w którym winnymi rozkładu pożycia zostaną wskazani oboje małżonkowie jest możliwe tylko wówczas, gdy na podstawie zgromadzonych w toku postępowania dowodów sąd dojdzie do przekonania, że zachowanie każdego z małżonków naruszało obowiązki małżeńskie przez co doszło do rozkładu pożycia małżonków.