szybki podział majątku

13 lutego 2015

Podział majątku w sprawie o rozwód

Adwokat podział majątku Wrocław – kwestie majątkowe radzi Co do zasady podział majątku wspólnego nie jest przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód. Sąd rozpoznaje wniosek o podział majątku wspólnego zawarty w pozwie rozwodowym jedynie wyjątkowo i z dużą ostrożnością. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 § 3 k.r. i o. „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.