zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem adwokat wrocław

15 grudnia 2016

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, wspólnym obowiązkiem rodziców jest określenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, kierując się oczywiście dobrem małoletniego oraz uwzględniając jego rozsądne życzenia.