Jak zarejestrować spółkę akcyjną

Założenie spółki akcyjnej Aby założyć spółkę akcyjną należy jak sporządzić statut, dla którego formą zastrzeżoną jest akt notarialny. Statut spółki akcyjnej powinien określać następujące dane: firmę spółki – która zgodnie z art. 305 1 k.s.h. może być obrana dowolnie...