PODZIAŁ MAJĄTKU A DŁUGI

Długi to zawsze temat drażliwy i nieprzyjemny. Nieodzownym pytaniem związanym  z zagadnieniem, jest to jak uniknąć odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Problem pojawia się zwłaszcza w sytuacji, gdy nasza odpowiedzialność rozciąga się na długi zaciągnięte...