PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Przez pojęcie „spadek” zwykle rozumie się rzeczy materialne- ruchomości i nieruchomości, które należały do zmarłej osoby. Obowiązujące uregulowania definiują „spadek” jednak nieco szerzej, gdyż zgodnie z ich brzmieniem, spadek to nie tylko ogół praw, ale także...