Bardzo wiele miejsca w różnego rodzaju publikacjach czy artykułach poświęca się zagadnieniu wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron procesu o rozwód. Małżonek, który chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa nie ponosi on sam, lecz współmałżonek, ma bardzo szerokie możliwości, zarówno w przedstawianiu dowodów na tę okoliczność, gdyż dowodem może być praktycznie wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, jak i wskazywaniu przyczyn owego rozkładu pożycia, gdyż judykatura jest w tym względzie bardzo łaskawa i na przestrzeni lat zapadało wiele różnorodnych orzeczeń, które znacznie rozszerzyły listę powodów stanowiących podstawę do stwierdzenia, że między stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Natomiast kwestia przeciwna, a więc problem wykazania, że jednak twierdzenia współmałżonka nie są prawdziwe i że małżeństwo dobrze się układało, a wydanie wyroku rozwodowego, i to z orzeczeniem o winie, nie jest uzasadnione, jest traktowane nieco po macoszemu, a przecież w większości spraw rozwodowych taka sytuacja właśnie zachodzi.

Zobacz także:

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym

W obecnie obowiązującym systemie prawnym istnieje generalna zasada, mówiąca, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, można więc powiedzieć, że skoro jeden małżonek chce orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka to winę tą musi w jakiś sposób wykazać, a skoro nie ma za bardzo ku temu środków i niezbitych dowodów to małżonek obarczany winą może czuć się w pewien sposób „bezpiecznie” bo sąd takiego roszczenia nie powinien uwzględnić. W praktyce jednakże, na sali sądowej, aby udowodnić swoją rację, poruszane są kwestie i zaszłości o których małżonek obciążany winą może nawet nie pamiętać lub które zostają zupełnie wyjęte z kontekstu, przez co tracą swój rzeczywisty sens i stawiają współmałżonka w złym świetle. Wobec takiego rozwoju sytuacji nie można pozostać biernym, gdyż sąd, nie mając innych dowodów poza zaprzeczeniami drugiego małżonka, najprawdopodobniej uwzględni pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie.

Wykazanie, że pożycie małżeńskie stron układało się zgodnie, czasem jest trudniejsze, niż udowodnienie winy, mało kto bowiem uważając, że ma szczęśliwe małżeństwo spodziewa się pozwu rozwodowego, więc i dowodów na szczęśliwe pożycie zwykle nie ma. Jednym z najpowszechniejszych dowodów wskazywanym na potwierdzenie, że małżonkowie tworzyli zgodny związek, jest dowód z zeznań świadków. Świadkami najczęściej są przyjaciele, bliscy znajomi bądź rodzina, którzy wspólnie z małżonkami spędzali wolny czas, gdyż są wstanie powiedzieć jak małżonkowie zachowywali się w swojej obecności, jak odnosili się do siebie, jaką parę tworzyli. Wskazani świadkowie są bardzo wartościowi, gdyż swoje zdanie na temat małżonków wyrobili sobie na podstawie poczynionych obserwacji. Świadkowie najpewniej będą również wiedzieć, czy małżonkowie chętnie spędzali czas tylko we dwoje, jak wypełniali swoje obowiązki małżeńskie bądź czy dbali o swój związek, np. poprzez weekendowe wyjazdy, kolacje poza domem. Najlepszymi świadkami są więc wspólni znajomi, gdyż wówczas trudniej takim świadkom zarzucić, że są tendencyjni. Dowodami w sprawie mogą być również zdjęcia ze wspólnych wakacji czy innych wyjazdów, prezenty, zwłaszcza te dawane bez szczególnej okazji, listy czy kartki walentynkowe. W dobie komunikacji elektronicznej, dowodami mogą być również przesyłane między małżonkami sms-y bądź e-maile, szczególnie, gdy ich treść nie ogranicza się tylko do tekstu: „kup chleb”, gdyż pozostawanie w ciągłym kontakcie ze sobą, gdy oboje małżonkowie są np. w pracy, świadczy o ich przywiązaniu do siebie oraz zainteresowaniu drugą osobą.

Potrzebujesz pomocy adwokata – dowiedź się o nas więcej

www.adwokat-wroclaw.info.pl